ABOUT US

YPIDA International is a non-governmental and non-profit organization working in the field of youth in social and economical life.

EN:

Youth Participation and Intercultural Dialogue Association (YPIDA) brings together young people from different cultures, religions, languages and backgrounds to produce lasting and effective solutions to their problems; improve their capacities and creativity; ensuring that young people are active individuals; to raise awareness on issues such as world peace, human rights, democracy and contemporary education; was established in Ankara in 2008 as a non-governmental organization in order to carry out activities related to discrimination, unemployment, poverty, Islamophobia, xenophobia, radicalism, terrorism and similar issues and to carry out projects on national and international platforms.

The YPIDA family has created sustainable and developable partnerships in the last 10 years by cooperating with various organizations in the Balkans, Caucasus, South Korea and America, especially in Europe, Middle East and North Africa countries. Our successful partnerships we have established our representative offices in Berlin in 2013 and in Barcelona in 2017. We are working to open a representative office in Palestine and Egypt in 2018. We are happily celebrating our 10th anniversary in 2018; we have become a global family that is active in the field of youth.

We would like to share some statistics with you on the topics summarized above.

 • Direct management of 30 international projects has been carried out;
 • Nearly 1000 participants from 40 different countries were hosted;
 • Close to 50 projects have been jointly owned and more than 250 young people have been sent to these projects;
 • Has been cooperated with more than 500 foreign organizations and institutions;
 • Branched out in 3 different countries;
 • Budget management over EUR 750,000 has been carried out.

TR:

Gençlik Katılımı ve Kültürlerarası Diyalog Derneği, farklı kültür, din, dil ve arka plandan gelen gençleri bir araya getirerek onların problemlerine kalıcı ve etkin çözümler üretmek; kapasitelerini ve yaratıcılıklarını geliştirmek; gençlerin aktif bireyler olmalarını sağlamak; dünya barışı, insan hakları, demokrasi, çağdaş eğitim gibi konularda farkındalık yaratmak; ayrımcılık, işsizlik, fakirlik, islamophobia, xenophobia, radikalizm, terör ve benzeri konular ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, ulusal ve uluslararası platformda projeler gerçekleştirmek amacıyla 2008 yılında Ankara’da bir sivil toplum örgütü olarak kurulmuştur.

YPIDA ailesi,  geçtiğimiz 10 yıl içerisinde, başta Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri olmak üzere, Balkanlar, Kafkaslar, Güney Kore ve Amerika’da çeşitli organizasyonlar ile işbirliği içerisine girerek, sürdürülebilir ve geliştirilebilir ortaklıklar oluşturmuştur. Oluşturmuş olduğumuz başarılı ortaklıklar ve kurmuş olduğumuz etkin network neticesinde 2013 yılında Berlin’de, 2017 yılında Barselona’da temsilciliklerimiz açılmıştır. 2018 yılında Filistin ve Mısır’da temsilcilik açmak için çalışmalarımız devam etmektedir. Ne mutlu bizlere ki, 10.yılımızı kutlamış olduğumuz 2018 yılı içerisinde, gençlik alanında faaliyet gösteren küresel bir aile olmayı başarmış bulunmaktayız.

 

Yukarıda ki özetlediğimiz konular ışığında bazı istatistiklerimizi sizlerle paylaşmak isteriz.

 • 30 adet uluslararası projenin doğrudan yönetimi gerçekleştirilmiştir;
 • 40 farklı ülkeden, 1000’e yakın katılımcı ağırlanmıştır;
 • 50’ye yakın projeye ortak olunmuş ve 250’den fazla genç bu projelere gönderilmiştir;
 • 500’den fazla yabancı organizasyon ve kurumla işbirliğine girilmiştir;
 • 3 farklı ülkede temsilciliklerimiz açılmıştır;
 • 750.000 AVRO üzerinde bir bütçe yönetimi gerçekleştirilmiştir.