ABOUT US

YPIDA International is a non-governmental organization working in the field of intercultural dialogue and active participation of youth in social and economical life.

YPIDA International, with the leadership of founder chairman Onur Oguz Dellal established in 2008 in Ankara with the mission to bring young people around the World together in order to find solutions to challenges in society and support their interpersonal development.
We have changed life’s of young citizens by organizing an international mobility projects such as trainings, seminars, conferences, exchanges, partnership building activities, workshops, course, events.
We have cooperated with several organizations and institutions from Europe, Middle East, Caucasus and North Africa and have created sustainable partnerships. YPIDA within the 2017-2020 strategy program, focusing on strengthening the network that we have created and developing sustainable solutions from local to global level as the multinational youth network.
In this matter, beside the Head Office Ankara and branch in Istanbul, two new branches have been established in Berlin 2014 and in Barcelona 2016.

Today, YPIDA International with huge experience and activities operates as strong and young network where young people can be part in reshaping the world.

TR:

Gençlik Katılımı ve Kültürlerarası Diyalog Derneği (YPIDA), farklı kültür, din, dil ve arkaplandan gelen gençleri bir araya getirerek onların problemlerine kalıcı ve etkin çözümler üretmek; kapasitelerini ve yaratıcılıklarını geliştirmek; gençlerin aktif bireyler olmalarını sağlamak; dünya barışı, insan hakları, demokrasi, çağdaş eğitim gibi konularda farkındalık yaratmak; ayrımcılık, işsizlik, fakirlik, islamophobia, xenophobia, radikalizm, terör ve benzeri konular ile ilgili mücadele etmek gibi konularda faaliyetlerde bulunmak, ulusal ve uluslararası platformda projeler gerçekleştirmek amacıyla 2008 yılında Ankara’da bir sivil toplum örgütü olarak kurulmuştur.

Ne mutlu bizlere ki, 2008 yılından, 10.Yılımızı kutlayacak olduğumuz 2018 yılına kadar geçen süre içerisinde yukarıda bahsedilen hemen hemen her konu ve alanda gerek doğrudan projeler üreterek gerekse çeşitli projelerde ortak olarak yer alarak, kuruluş amaç ve hedeflerine ulaşmış ve süreç içerisinde kendisine yeni hedefler belirleyerek yolumuza başarıyla devam eden ve her yıl daha da büyüyen küresel bir aileyiz.

YPIDA ailesi,  geçtiğimiz 10 yıl içerisinde, başta Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri olmak üzere, Güney Kore ve Amerika’da çeşitli organizasyonlar ile işbirliği içerisine girerek, sürdürülebilir ve geliştirilebilir ortaklıklar oluşturmuştur.

Oluşturulan sağlam ortaklıklar, süreç içerisinde yürütülen başarılı bir network yönetimine dönüşmüş ve nihayet çok önem verdiğimiz yurt dışında şubeleşme hedefimiz gerçekleşmiştir. Bu bağlamda 2013 yılında Berlin’de, 2017 yılında Barselona’da temsilciliklerimiz açılmıştır.

Bizden bazı istatistikler:

  • 30 adet uluslararası projenin doğrudan yönetimi gerçekleştirilmiştir;
  • 40 farklı ülkeden, 1000’e yakın katılımcı ağırlanmıştır;
  • 50’ye yakın projeye ortak olunmuş ve 250’den fazla genç bu projelere gönderilmiştir;
  • 300’den fazla yabancı organizasyon ve kurumla işbirliğine girilmiştir;
  • 3 farklı ülkede şubeleşilmiştir;
  • 000 AVRO üzerinde bir bütçe yönetimi gerçekleştirilmiştir.
%d bloggers like this: